umowa-pozyczki-co-powinna-zawierac

Umowa pożyczki – Co powinna zawierać?

Umowa pożyczki to najważniejszy dokument w zakresie procedury brania nowego zobowiązania finansowego. To właśnie umowa precyzuje wszystkie warunki pożyczki i to na jej podstawie można wnieść sprawę do sądu. Co powinna zawierać umowa pożyczki, aby nie budziła wątpliwości? 

Czym jest umowa pożyczki? Jak ją zawrzeć?

Umowa pożyczki, czyli umowa o pożyczkę, to dokument potwierdzający i legitymizujący przeniesienie własności danej kwoty pieniędzy z jednej strony na drugą stronę umowy w zamian oddanie tejże kwoty powiększonej o odsetki lub inne opłaty. Zgodnie z polskim prawem umowy mogą być zawierane w różne sposoby, jednak w praktyce konieczne i słuszne jest podpisanie umowy o pożyczkę tylko w formie pisemnej w dwóch jednolitych egzemplarzach – po każdym dla strony. Umowa o pożyczkę najczęściej dotyczy firm pożyczkowych i banków, chociaż warto przypomnieć, że istnieje też możliwość realizowania pożyczek prywatnych pomiędzy dwiema osobami prywatnymi, a nie instytucjami.

Co musi zawierać umowa pożyczki? Bez tych elementów jej nie podpisuj!

Wszystkie obowiązki, którym będą podlegały obydwie strony, jasno muszą wynikać z umowy. Wobec tego prawidłowa umowa pożyczki to przede wszystkim umowa transparentna, taka, z której wszystko wynika jasno i jest precyzyjnie zdefiniowane. Niestety, powyższe wartości nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w faktycznych umowach oferowanych zarówno przez banki, jak i instytucje pozabankowe. Tym samym obowiązek skrupulatnego sprawdzenia umowy jest jeszcze ważniejszy. Czy w oddziale, czy przy kurierze – w każdym wariancie nie warto wstydzić się przeczytania umowy, nawet jeśli czynność ta zajmie sporo czasu. Na szali spoczywa bowiem bezpieczeństwo pożyczkobiorcy.

Aby mieć pewność, że przedstawiana umowa pożyczki jest prawidłowa, należy sprawdzić, czy zawarte w niej zostały wymagane informacje. Co powinna zawierać umowa pożyczki? Warto zwrócić uwagę na następujące dane:

  • precyzyjne określenie stron umowy – kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą,
  • czas trwania umowy o pożyczkę,
  • opis przedmiotu umowy – czym charakteryzuje się dana pożyczka,
  • koszt zobowiązania pożyczkobiorcy – jakie są dokładne i wszystkie koszty pożyczkobiorcy wynikające ze nabycia przedmiotu umowy (określonej sumy pieniędzy),
  • zasady i terminy zwrotu pożyczki, reguły określające możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania, nadpłaty lub karencji,
  • zabezpieczenie przedmiotu pożyczki (jeżeli występuje),
  • przedłużenie pożyczki – precyzyjny i jasny opis procedury i możliwości,
  • jednoznaczne konsekwencje problemów ze spłatą zobowiązania,
  • informacje dotyczące reklamacji,
  • informacje dotyczące wypowiedzenia umowy.

Umowa pożyczki musi zostać podpisana w dwóch egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron. Informacja o tym także powinna zostać zawarta w samej umowie. Co więcej, jakiekolwiek późniejsze zmiany w umowie, dołączane aneksy i inne dokumenty muszą zostać określone pod rygorem nieważności w przypadku braku pod nimi podpisu obydwu stron. Szukając z kolei, jakie wymogi formalne pod względem prawnym powinna spełniać umowa pożyczki, informacji można szukać m.in. w art. 720 Kodeksu cywilnego, a także w przepisach o kredycie konsumenckim, zawartych m.in. w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późniejszymi zmianami).

Umowa o pożyczkę i harmonogram spłat

Zgodnie z prawem do każdej umowy pożyczki powinien być załączony przykład, reprezentujący dokładnie jej przedmiot w zakresie spłat i stopy oprocentowania, a także ewentualnych dodatkowych opłat. Oprócz tego jednak bardzo dobrym zwyczajem wiarygodnych firm pożyczkowych i banków jest dołączanie harmonogramu spłat. Dzięki niemu w sposób przejrzysty pożyczkobiorca może zwizualizować sobie przyszłe wymagania finansowe, stawiane przez pożyczkobiorcę.

Umowa pożyczki a czas i sposób dostarczenia pieniędzy

Bardzo istotnym elementem w umowie pożyczki lub kredytu jest sposób dostarczenia pieniędzy dla pożyczkobiorcy. Ten fragment staje się jeszcze ważniejszy w przypadku tzw. chwilówek, czyli szybkich pożyczek. Zdarza się, że na stronie internetowej danej firmy widnieją atrakcyjne zapisy, zaświadczające o możliwości uzyskania dodatkowych środków np. już w 15 minut od momentu zatwierdzenia wniosku. Warto zweryfikować te zapewnienia. Najprostszym sposobem staje się sprawdzenie, czy w umowie pożyczki faktycznie widnieje taki zapis. Należy pamiętać, że dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje, które opisują sposób dostarczenia pieniędzy dla pożyczkodawcy, termin wykonania tej czynności, a także precyzyjne zapisy odnoszące się do formy spłaty zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *